Ecologisch ontwerp, een van de 7 pijlers van de circulaire economie